Trắc nghiệm Tiếng Anh 6

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm tiếng Anh 6. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách tiếng anh lớp 6. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem tieng anh 6 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6

Trắc nghiệm unit 1: Greetings

Trắc nghiệm unit 2: At school

Trắc nghiệm unit 3: At home

Trắc nghiệm unit 4: Big or small?

Trắc nghiệm unit 5: Things I do

Trắc nghiệm unit 6: Places

Trắc nghiệm unit 7: Your house

Trắc nghiệm unit 8: Out and about

Trắc nghiệm unit 9: The body

Trắc nghiệm unit 10: Staying healthy

Trắc nghiệm unit 11: What do you eat?

Trắc nghiệm unit 12: Sports and pastimes

Trắc nghiệm unit 13: Activities and the seasons

Trắc nghiệm unit 14: Making plans

Trắc nghiệm unit 15: Countries

Trắc nghiệm unit 16: Man and the environment

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6