Soạn văn 12 tập 2 giản lược

Soạn bài nhanh chóng, nắm được nội dung chính bài học. Phần trình bày ngắn gọn, giản lược rất nhiều nhưng vẫn đủ ý. Đó là tiêu chí các bài soạn trong danh mục Ngữ văn 12 tập 2 dưới đây. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: van 12 tap 2 KhoaHoc

TUẦN 19

Soạn giản lược bài vợ chồng A Phủ

Soạn giản lược bài viết bài làm văn số 5 nghị luận văn học

TUẦN 20

Soạn giản lược bài nhân vật giao tiếp

TUẦN 21

Soạn giản lược bài vợ nhặt

Soạn giản lược bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

TUẦN 22

Soạn giản lược bài rừng xà nu

TUẦN 23

Soạn giản lược bài những đứa con trong gia đình

Soạn giản lược bài viết bài làm văn số 6

TUẦN 24

Soạn giản lược bài chiếc thuyền ngoài xa

Soạn giản lược bài thực hành về hàm ý

TUẦN 25

Soạn giản lược bài thực hành về hàm ý (tiếp theo)

TUẦN 26

Soạn giản lược bài thuốc Lỗ Tấn

Soạn giản lược bài rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

TUẦN 27

Soạn giản lược bài số phận con người

TUẦN 28

Soạn giản lược bài ông già và biển cả

Soạn giản lược bài diễn đạt trong văn nghị luận

TUẦN 29

Soạn giản lược bài hồn Trương Ba da hàng thịt

Soạn giản lược bài diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

TUẦN 30

Soạn giản lược bài nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Soạn giản lược bài phát biểu tự do

TUẦN 31

Soạn giản lược bài phong cách ngôn ngữ hành chính

Soạn giản lược bài văn bản tổng kết

TUẦN 32

Soạn giản lược bài tổng kết tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

TUẦN 33

Soạn giản lược bài giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Soạn giản lược bài tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

TUẦN 34

Soạn giản lược bài ôn tập phần Văn học

TUẦN 35

Soạn giản lược bài ôn tập phần tập làm văn

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12