Soạn văn 7 tập 2 giản lược

Soạn bài nhanh chóng, nắm được nội dung chính bài học. Phần trình bày ngắn gọn, giản lược rất nhiều nhưng vẫn đủ ý. Đó là tiêu chí các bài soạn trong danh mục Ngữ văn 7 tập 2 dưới đây. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: Soạn văn 7 tap 2 giản lược

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 18

Soạn giản lược bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Soạn giản lược bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 19

Soạn giản lược bài tục ngữ về con người và xã hội

Soạn giản lược bài rút gọn câu

Soạn giản lược bài đặc điểm của văn bản nghị luận

Soạn giản lược bài đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 20

Soạn giản lược bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Soạn giản lược bài câu đặc biệt

Soạn giản lược bài bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Soạn giản lược bài luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 21

Soạn giản lược bài sự giàu đẹp của tiếng Việt

Soạn giản lược bài thêm trạng ngữ cho câu

Soạn giản lược bài tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 22

Soạn giản lược bài thêm trạng ngữ cho câu (Tiếp theo)

Soạn giản lược bài cách làm bài văn lập luận chứng minh

Soạn giản lược bài cách luyện tập lập luận chứng minh

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 23

Soạn giản lược bài đức tính giản dị của Bác Hồ

Soạn giản lược bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Soạn giản lược bài viết số 5 văn lập luận chứng minh

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 24

Soạn bài ý nghĩa văn chươngSoạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp)Soạn bài luyện tập viết đoạn văn chứng minh

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 25

Soạn giản lược bài ôn tập văn nghị luận

Soạn giản lược bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Soạn giản lược bài tìm hiểu chung về phương pháp luận giải thích

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 26

Soạn giản lược bài sống chết mặc bay

Soạn giản lược bài cách làm bài văn lập luận giải thích

Soạn giản lược bài luyện tập lập luận giải thích

Soạn giản lược bài bài viết số 6 văn lớp 7

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 27

Soạn giản lược bài những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

Soạn giản lược bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Soạn giản lược bài luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 28

Soạn giản lược bài Ca Huế trên sông Hương

Soạn giản lược bài liệt kê

Soạn giản lược bài tìm hiểu chung về văn bản hành chính

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 29

Soạn giản lược bài Quan Âm Thị Kính

Soạn giản lược bài dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

Soạn giản lược bài văn bản đề nghị

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 30

Soạn giản lược bài ôn tập phần văn

Soạn giản lược bài dấu gạch ngang

Soạn giản lược bài văn bản báo cáo

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 31

Soạn giản lược bài kiểm tra phần văn

Soạn giản lược bài luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Soạn giản lược bài ôn tập phần Tập làm Văn

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 7