Soạn giản lược bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài tìm hiểu chung về văn nghị luận giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1:

a. Đây là một văn bản nghị luận vì đã bàn đến vấn đề tập thói quen tốt, loại bỏ những thói quen xấu trong đời sống hàng ngày.

b. Ý kiến là: cần tạo ra một thói quen tốt trong đời sống xã hội.

Những câu văn trong văn bản thể hiện đề xuất trên là:

  • Có người biết phân biệt tốt và xấu, nhưng vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ, khó sửa.
  • Tạo được thói quen tốt là rất khó. Nhưng nhiễm thói quen xấu thì dễ. Cho nên mỗi người, mỗi gia đình hãy tự xem lại mình để tạo ra nếp sống đẹp, văn minh cho xã hội.

Các lí lẽ và dẫn chứng: VD:

  • Cái gì đó mà thành thói quen thì rất khó sửa
  • Thói quen xấu sẽ gây hại đến cộng đồng, tác động tiêu cực đến môi trường sống, (Dẫn chứng: Hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự; vứt rác bừa bãi, ...)

c. Vấn đề mà văn bản đề cập đến đúng với thực tế đời sống của xã hội. Em rất tán thành ý kiến của bài viết đưa ra vì đó là các thói quen xấu trở thành tệ nạn, tác động tiêu cực đến môi trường sống và cộng đồng xã hội.

Câu 2:

Văn bản có bố cục gồm 3 phần

Câu 3:

Đọc các phần tham khảo: Tại đây

Câu 4:

Văn bản trên là một văn bản nghị luận


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021