Soạn giản lược bài văn bản đề nghị

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 Văn bản đề nghị giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Lí do viết đơn và lí do viết đề nghị có điểm giống và khác nhau

Giống nhau: Đều đề đạt nguyện vọng với một người hay một cơ quan, tổ chức có quyền hạn giải quyết nguyện vọng đó

Khác nhau:

  • Đơn: thường là nguyện vọng cá nhân
  • Đề nghị: thường là nguyện vọng của tập thể

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021