Soạn giản lược bài bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1:

(Câu hỏi trang 30 sgk ngữ văn 7 tập 2)

 • Văn bản: Tinh thần yêu yêu nước của nhân dân ta
 • Văn bản có 3 phần: Phần 1 – có 1 đoạn; phần 2 – có 2 đoạn; phần 3 – có 1 đoạn.
 • Các luận điểm chính:
  • Phần 1: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước – đó là truyền thống quý báu của dân tộc.
  • Phần 2: Hai luận điểm:Lòng yêu nước trong quá khứ, lịch sử; Lòng yêu nước trong hiện tại.
  • Phần 3: Nêu kết luận, trách nhiệm của chúng ta trong việc phát huy lòng yêu nước.
 • Cách lập luận :
  • Hàng ngang: Đoạn 1: Lập luận theo quan hệ nhân – quả; Đoạn 2: Lập luận theo quan hệ tổng – phân – hợp; Đoạn 3 : lập luận theo suy luận tương đồng.
  • Hàng dọc: Hàng 1: Suy luận tương đồng theo tác giả; Hàng 2: Suy luận tương đồng theo tác giả; Hàng 3: Quan hệ nhân quả so sánh suy lí.
 • Mạch lập luận:Từ luận điểm chính đã chứng minh theo lịch sử và các bình diện khác nhau của cuộc khác chiến từ đó nêu trách nhiệm, bổn phận trong việc phát huy lòng yêu nước

Câu 2:

Câu hỏi trang 32 sgk ngữ văn 7 tập 2

Văn bản : Học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn

a. Tư tưởng :

 • Mỗi người phải học tập những điều cơ bản nhất mới trở nên tài giỏi, thành đạt.
 • Luận điểm:
  • Trên đời, ít người biết học cho thành tài (câu đầu tiên)
  • Chỉ có chịu khó học tập những điều cơ bản mới có thể thành tài (câu chuyện vẽ trứng…có tiền đồ).

b. Bố cục : 3 phần

 • Mở bài : câu đầu “Ở đời…cho thành tài”.
 • Thân bài : “Danh họa….Phục hưng”
  • Câu chuyện : đóng vai trò minh họa cho luận điểm chính
  • Phép lập luận : suy luận nhân quả-Kết bài : phần còn lại
 • Cách lập luận : Phép lập luận : suy luận cụ thể - khái quát kết hợp suy luận nhân quả : nhân là cách học – quả là thành công.

 • 1 lượt xem