Soạn giản lược bài tìm hiểu chung về văn bản hành chính

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 dùng Tìm hiểu chung về văn bản hành chính giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Có hai trường hợp không dùng văn bản hành chính.

  • Trường hợp 3: dùng phương thức biểu cảm.
  • Trường hợp 6: Dùng phương thức kể chuyện và tả để tái hiện buổi tham quan.

Các trường hợp còn lại dùng văn bản hành chính.

  • Tình huống 1: Dùng văn bàn Thông báo.
  • Tình huống 2: Dùng văn bản Báo cáo.
  • Tình huống 4: Phải viết Đơn xin nghỉ học.
  • Tình huống 5: Dùng văn bản Đề nghị.

  • lượt xem