Soạn giản lược bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Nội dung bài soạn

Câu 1:

Em cần đọc kĩ phần chú thích để hiểu nghĩa của các từ khó. Những câu tục ngữ có giá trị rất lớn cả trong đời sống - sản xuất và giá trị văn học.

Câu 2:

 • Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm
  • Nhóm 1 bao gồm những câu tục ngữ số 1,2, 3, 4: nói về thiên nhiên
  • Nhóm 2 (còn lại): nói về kinh nghiệm lao động sản xuất

Câu 3:

(1)

 • Nghĩa của câu: hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa.
 • Giá trị kinh nghiệm: chủ động sắp xếp công việc cày cấy, sản xuất phù hợp với thời gian từng mùa.

(2)

 • Nghĩa của câu: khi nhìn lên bầu trời quang đãng, nhiều sao thì trời hôm sau sẽ có nắng. Bầu trời tối, nhiều mây, vắng (ít) sao sẽ có mưa.
 • Giá trị kinh nghiệm: Giúp cho người nông dân dự đoán được thời tiết ngày hôm sau để chủ động trong việc gieo trồng, gặt hái, cày bừa..

(3)

 • Nghĩa của câu: Ráng là có sắc vàng, màu tựa màu mỡ gà. Khi chân trời co màu vàng là sắp có dông bão, phải lo chống giữ nhà cửa.
 • Giá trị kinh nghiệm: Giúp người dân phòng chống được dông bão, giảm thiểu thiệt hại.

(4)

 • Nghĩa của câu: Vào tháng bảy âm lịch mà thấy kiến bò lên cao là hiện tượng báo sắp có lũ lụt xảy ra.
 • Giá trị kinh nghiệmchủ động ý thức phòng chống lũ lụt để bảo vệ mùa màng, tài sản và tính mạng của con người

(5)

 • Nghĩa : Đất đai quý như vàng
 • Giá trị kinh nghiệm: Câu tục ngữ nhắc nhở con người nâng cao ý thức vào việc bảo vệ đất đai đồng thời nêu cao ý thức về việc cải tạo đất.

(6)

 • Nghĩa: thứ tự của các nghề, các công việc đem lại lợi ích kinh tế cho con người.
 • Giá trị kinh nghiệm: Giúp con người nêu cao ý thức về việc bảo vệ, khai thác có hiệu quả các điều kiện tự nhiên để tạo ra của cải vật chất.

(7)

 • Nghĩa: các yếu tố ảnh hưởng đến nông nghiệp
 • Giá trị kinh nghiệm: Giúp người dân thấy rõ tầm quan trọng trong từng yếu tố để nâng cao năng suất lao động.

(8)

 • Nghĩa : tầm quan trọng của thời vụ và việc cày bừa đế có đất tốt.
 • Giá trị kinh nghiệm: nhắc nhở người dân gieo trồng đúng thời vụ, cày bừa kĩ càng trước khi gieo trồng.

Câu 4:

VD: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,
Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

Nhận xét:

Đêm tháng năm >< Ngày tháng mười
Mau><vắng, nắng >< mưa

==> Qua phép đối đã làm nổi bật sự khác biệt của các hiện tượng thời tiết diễn ra. Qua đó, phép đôi cũng làm cho câu tục ngữ trở nên dễ nói nghe, dễ đi vào lòng người.

Phần luyện tập

Câu 1:

Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bờ ao,

Chuồn chuồn bay cao mưa rào lại tạnh"

Giải thích: Nếu thấy chuồn chuồn bay thấp thì trời mưa rất to, còn nếu chuồn chuồn bay cao thì chứng tỏ vừa có 1 cơn mưa rào đã tạnh


 • 2 lượt xem