Soạn giản lược bài tìm hiểu chung về phương pháp luận giải thích

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài tìm hiểu chung về phương pháp luận giải thích giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Đoạn văn lòng nhân đạo.

 • Giải thích vấn đề "lòng nhân đạo";
 • Các ý chính:
  • Lòng nhân đạo - lòng thương người;
  • Loài người còn đầy rẫy những cảnh khổ;
  • Biết xót thương, tìm cách giúp đỡ những cảnh khổ;
  • Phát huy lòng nhân đạo đến cùng và tột độ.
 • Cách giải thích: kết hợp giữa lí lẽ với dẫn chứng;
  • Mở bài: Định nghĩa về lòng nhân đạo
  • Thân bài: Nêu dẫn chứng, chứng minh biểu hiện của lòng nhân đạo.
  • Kết bài: Kêu gọi mọi người cần phải phát huy lòng nhân đạo đến tột cùng.

Đoạn văn: Óc phán đoán và óc thẩm mĩ

 • Giải thích vấn đề mối quan hệ giữa phán đoán (lí trí) và thẩm mĩ (rung động thẩm mĩ);
 • Các ý chính:
  • Nhiều người có óc phán đoán rất đúng mà đồng thời lại thiếu óc thẩm mĩ;
  • Muốn thưởng thức một bài văn, ta dùng trái tim của ta trước rồi sau mới dùng lí trí;
  • Có thể dùng lí trí để hiểu cái đẹp nhưng quan trọng vẫn là phải luyện mĩ cảm.

Đoạn văn: Tự do và nô lệ

 • Giải thích vấn đề "tự do và nô lệ";
 • Các ý chính:
  • Loài người hơn loài vật là có quyền tự do;
  • Không có tự do, người ta cũng chỉ như súc vật;
  • Tự do nghĩa là muốn làm gì thì làm nhưng phải theo lẽ phải;
  • Nô lệ trái với tự do;
  • Không tự do tức là chết.

 • 2 lượt xem