Giải câu 3 trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau, biết x = -4 thì y = -8. Cột nào trong bảng sau đây là sai?

Cột

1

2

3

4

5

X

-8

-2

-4

2

8

y

-4

-16

-8

16

6

(A) Cột 4; (B) Cột 5; (C) Cột 1; (D) Cột 2.

Bài làm:

Vì y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = - 4 thì y = -8 nên hệ số tỉ lệ là a = (-4)x(-8) = 32.

Xét tích các cặp số tương ứng ta phải có xy = 32.

Đáp án: B

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021