Giải câu 4 trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng:

Các máy cày có cùng công suất, cày trên cánh đồng có cùng diện tích thì:

(A) Số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc;

(B) Số máy tỉ lệ thuận với số ngày hoàn thành công việc;

(C) Số ngày hoàn thành công việc tỉ lệ với số máy.

Bài làm:

Đáp án: A

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021