Giải câu 8 trang 46 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế nào là số vô tỉ? Cho ví dụ.

Bài làm:

Các số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn gọi là số vô tỉ.

Ví dụ: = 3,1415926536…; 0,616616661… là các số vô tỉ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021