Giải VNEN toán hình 7 bài 9: Thực hành ngoài trời về tam giác, tam giác bằng nhau

  • 1 Đánh giá

Giải bài 9: Thực hành ngoài trời về tam giác, tam giác bằng nhau - Sách hướng dẫn học toán 7 tập 1 trang 146. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. B Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

1. Đố:

Em thử nghĩ xem, làm thế nào để đo được khoảng cách giữa hai điểm A và B ở hai bở một con sông (h.132) mà không phải sang bờ bên kia.

Giải VNEN toán hình 7 bài 9: Thực hành ngoài trời về tam giác, tam giác bằng nhau

- Trong đời sống hằng ngày, chẳng hạn trong công trình thủy điện, hay công trình xây dựng, …

người ta thường đo khoảng cách giữa hai địa điểm mà không thể đến tận nơi bằng các dụng cụ và kiến thức về tam giác bằng nhau.

Trả lời:

Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B ở hai bờ một con sông mà không phải sang bờ bên kia, ta dựng các tam giác bằng nhau ở bở bên này rồi đo cạnh tương ứng.

2. Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 147)

3. Thực hiện các hoạt động sau (sgk trang 147)

C. Hoạt động luyện tập

Thực hành do khoảng cách theo nội dung trang 148 Toán Vnen 7 tập 1

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

D. E Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 148 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Quan sát, tìm hiểu

Quan sát xung quanh em và chỉ ra những công việc hay hình ảnh có liên quan đến đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 26 lượt xem