Giải câu 2 trang 152 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 152 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông có là tam giác vuông không? Vì sao?

Giải câu 2 trang 152 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Bài làm:

Coi mỗi ô vuông là một đơn vị, từ hình vẽ ta có:

+ (đơn vị);

+ (đơn vị);

+ (đơn vị);

có $BC^2 = AB^2 + AC^2$ nên là tam giác vuông tại A.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021