Giải câu 4 trang 20 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 20 toán VNEN 7 tập 1

Một thùng đựng 12 chai nước mắm, mỗi chai nặng 0,65kg và vỏ thùng nặng 2,3kg. Hỏi thùng đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

Thùng đó nặng số ki-lô-gam là: 12.0,65 + 2,3 = 7,8 + 2,3 = 10,1 (kg).

Vậy thùng đó nặng 10,1kg.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021