Giải câu 3 trang 76 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 76 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x?

A(; 1); B(; -1); C(0; 0).

Bài làm:

Ta thấy những điểm thuộc đồ thị hàm số đều thỏa mãn biểu thức của hàm số. Từ đó, để xét xem một điểm có thuộc đồ thị hàm số hay không thì ta thay tọa độ của nó vào biểu thức của hàm số rồi so sánh.

+ Xét điểm A: , vậy điểm A thuộc đồ thị hàm số.

+ Xét điểm B: , vậy điểm B không thuộc đồ thị hàm số.

+ Xét điểm C: , vậy điểm C thuộc đồ thị hàm số.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021