Giải câu 1 trang 122 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 122 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Ứng dụng tam giác bằng nhau để chứng minh hai đường thẳng song song

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng AB // CE.

Dưới đây là hình vẽ và giả thiết kết luận của bài toán

Thứ tự sắp xếp đúng là: 5 $\rightarroew $ 1 $\rightarroew $ 2 $\rightarroew $ 4 $\rightarroew $ 3.

Hãy sắp xếp lại năm câu sau đây một cách hợp lí để có lời giải bài toán trên:

Giải câu 1 trang 122 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

2) Do đó: (c.g.c)

3) AB // CE (có hai góc bằng nhau ở vị trí so le trong).

4) (hai góc tương ứng).

5) Xét hai tam giác AMB và EMC. Từ hình vẽ ta có:

Lưu ý: Để cho gọn, các quan hệ như M nằm giữa B và C, E thuộc tia đối của tia MA đã được thể hiện ở hình 81 nên có thể không ghi ở phần giả thiết.

Bài làm:

Thứ tự sắp xếp đúng là: 5 1 2 4 3.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021