Giải câu 6 trang 67 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 67 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) f(-1) = 9; b) f() = 3; c) f(3) = 25.

Bài làm:

Ta tính các giá trị tương ứng của hàm số:

+ ;

+ ;

+ ;

Vậy: a) đúng; b) sai; c) sai.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021