Giải câu 2 trang 73 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 73 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Người phát minh ra phương pháp tọa độ.

Bài làm:

sgk trang 73

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021