Giải câu 4 trang 124 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 124 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Giải câu 4 trang 124 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Trên hình 85, các tam giác ABC và A’BC có cạnh chung BC = 3 cm;

CA = CA’ = 2 cm, nhưng hai tam giác đó không bằng nhau. Tại sao ở đây không thể áp dụng trường hợp cạnh – góc – cạnh để kết luận $\bigtriangleup ABC = \bigtriangleup A’BC$?

Bài làm:

Theo trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh của hai tam giác thì chúng cần có hai cạnh và một góc xen giữa tương ứng bằng nhau.

Hai tam giác ABC và A’BC có 2 cạnh và một góc bằng nhau nhưng góc đó không phải là góc xen giữa hai cạnh đó nên chúng không bằng nhau.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021