Giải câu 4 trang 67 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 67 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho hàm số .

a) Tính f(5); f(-3).

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số sau vào bảng:

x

6

4

3

2

5

8

12

Bài làm:

a) Thay các giá trị của x vào biểu thức của hàm số, ta được:

+ ;

+ .

b)

x

6

4

3

2

5

8

12

2

3

4

6

2,4

1,5

1

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021