Giải câu 1 trang 148 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

D. E Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 148 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Quan sát, tìm hiểu

Quan sát xung quanh em và chỉ ra những công việc hay hình ảnh có liên quan đến đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất.

Bài làm:

Các em tìm hiểu xung quanh và kể ra một số công việc có liên quan đến đo khoảng cách giữa hai địa điểm trên mặt đất như: Khoảng cách giữa hai điểm cách nhau một con sông; Đo khoảng cách giữa hai quả đồi, …

  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021