Giải câu 4 trang 140 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 140 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC. Tính chu vi tam giác ABC biết AC = 7,5 cm; AH = 4,5 cm; BH = 1,875 cm.

Bài làm:

Giải câu 4 trang 140 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Áp dụng định lí Py-ta-go cho các tam giác ABH và AHC vuông tại H, ta có:

(cm);

(cm) $\Rightarrow $ BC = BH + HC = 1,875 + 6 = 7,875

Vậy chu vi tam giác ABC là: C = AB + BC + AC = 4,875 + 7,875 + 7,5 = 20,25 (cm).

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021