Giải câu 6 trang 46 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ? Cho ví dụ.

Bài làm:

Thương trong phép chia số hữu tỉ a cho số hữu tỉ b, với b 0, gọi là tỉ số của hai số hữu tỉ, kí hiệu là $\frac{a}{b}$ (b 0).

Ví dụ: ; $\frac{-5}{24}$; $\frac{8}{-3}$;…

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021