Giải câu 2 trang 142 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 142 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho các số: 5; 8; 9; 12; 13; 15; 17. Hãy chọn ra các bộ ba số có thể xem là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông.

Bài làm:

Ta có:

; $8^2 = 64$; $9^2 = 81$; $12^2 = 144; $13^2 = 169$; $15^2 = 225$; $17^2 = 289$;

Lại có:

+) 25 + 144 = 169 hay . Do đó bộ 3 số 5, 12, 13 có thể xem là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông.

+) 64 + 225 = 289 hay . Do đó bộ 3 số 8, 15, 17 có thể xem là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông.

+) 81 + 144 = 225 hay . Do đó bộ 3 số 9, 12, 15 có thể xem là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021