Giải câu 3 trang 63 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 63 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho biết 3 người cùng làm xong cỏ của một cánh đồng lúa hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế) cùng làm xong cỏ của cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

Bài làm:

Gọi x là thời gian để 12 người làm xong cỏ của cánh đồng đó (giờ).

Số lượng người làm và thời gian làm xong cỏ là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

Do đó, ta có: (giờ).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021