Giải câu 1 trang 53 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

D.E Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 53 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Trong “Tiêu chuẩn thiết kế các ngôi nhà dân dụng” của Ủy ban kế hoạch Nhà nước Việt Nam ban hành năm 1961 (công văn số 76-UB/CQL), chiều cao của một tầng nhà là chiều cao tính từ mặt sàn của tầng đó đến mặt sàn của tần trên, hay đến mặt xà trần (đối với tầng cuối cùng). Theo đó, chiều cao các tầng nhà của một số loại kiến trúc được quy định như sau:

Loại kiến trúc

Chiều cao tầng nhà (m)

1. Loại nhà ở

3,30

2. Loại cơ quan: Chung

3,30

3. Trụ sở các bộ, Ủy ban và đoàn thể Trung ương

3,60

4. Loại trường học

3,90

5. Loại cửa hàng

3,90

Theo quy định trên, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:

(1) Nhà của bố mẹ bạn Hồng có 4 tầng, vậy ngôi nhà này cao bao nhiêu mét? Nhà cô Thúy có 5 tầng, hỏi chiều cao của ngôi nhà này là bao nhiêu mét?

(2) Trường Trung học phổ thông Hà Nội – Amsterdam có một tòa nhà 5 tầng và rất nhiều tòa nhà 4 tầng, em hãy cho biết chiều cao của các tòa nhà 5 tầng và 4 tầng này.

Bài làm:

Nhà của bố mẹ bạn Hồng và nhà cô Thúy đều thuộc loại nhà ở, nên chiều cao một tầng theo quy định là 3,30 (m)

T Ta có: chiều cao của ngôi nhà = chiều cao của một tầng thuôc loại nhà ở số tầng của ngôi nhà.

GọiGọi h là chiều cao của ngôi nhà, x là số tầng thì (m).

VậyVậy, chiều cao của nhà bố mẹ bạn Hồng là: (m).

Chiều cao của nhà cô Thúy là: (m).

Trường Trung học phổ thông Hà Nội - Amsterdam thuộc loại trường học, nên chiều cao của 1 tầng theo quy định là 3,90 (m).

Vậy, chiều cao của các dãy nhà 4 tầng là: (m).

Chiều cao của dãy nhà 5 tầng là: (m).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021