Giải câu 1 trang 18 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 18 toán VNEN 7 tập 1

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

a) |-2,5| = 2,5; b) |-2,5| = -2,5; c) |-2,5| = -(-2,5);

Bài làm:

Đẳng thức đúng là đẳng thức a và c.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021