Giải câu 1 trang 7 toán VNEN 7 tập 1 phần D.E

  • 1 Đánh giá

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 7 toán VNEN 7 tập 1

Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?

; $\frac{-15}{20}$; $\frac{24}{-32}$; $\frac{-20}{28}$; $\frac{-27}{36}$.

Bài làm:

Phân số biểu diễn số hữu tỉ là $\frac{-15}{20}$; $\frac{24}{-32}$ và $\frac{-27}{36}$.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021