Giải câu 5 trang 48 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tính độ dài các cạnh một hình tam giác, biết chu vi tam giác là 24 cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 3; 4; 5.

Bài làm:

Gọi độ dài các cạnh tam giác lần lượt là a, b, c (cm).

Theo đề bài, ta có: a + b + c = 24 và a : b : c = 3 : 4 : 5

Vì vậy, theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: = $\frac{b}{4}$ = $\frac{c}{5}$ = $\frac{a + b + c}{3 + 4 + 5}$ = 2

a = 6; b = 8; c = 10.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021