Giải câu 1 trang 20 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 20 toán VNEN 7 tập 1

Bác Long cần phải gói 21 cái bánh chưng. Biết rằng để gói được một cái bánh cần 0,45kg gạo nếp, 0,17kg đậu xanh và 0,001 muối trộn hạt tiêu. Hỏi để gói đủ số bánh trên bác Long cần bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp, đậu xanh, muối trộn hạt tiêu?

Bài làm:

Số ki-lô-gam gạo nếp bác cần là: 21 . 0,45 = 9,45 (kg);

Số ki-lô-gam gạo nếp bác cần là: 21 . 0,17 = 3,57 (kg);

Số ki-lô-gam gạo nếp bác cần là: 21 . 0,001 = 0,021 (kg).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021