Giải câu 2 trang 129 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 129 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Các tam giác AHC và BAC có AC là cạnh chung; là góc chung, $\widehat{AHC} = \widehat{BAC} = 90^{\circ}$, nhưng hai tam giác đó không bằng nhau. Hãy giải thích tại sao?

Bài làm:

Hai tam giác AHC và BAC không bằng nhau vì: có hai cạnh tương ứng AH và BA không bằng nhau.

Giải câu 2 trang 129 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021