Giải câu 3 trang 152 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 152 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Đố em dùng 12 que diêm bằng nhau xếp thành:

a) Một tam giác đều;

b) Một tam giác cân mà không đều;

c) Một tam giác vuông;

Bài làm:

a) Các em xếp 12 que diêm thành một hình tam giác đều có cạnh bằng 4 que diêm.

b) Có rất nhiều tam giác cân mà không đều xếp được từ 12 que diêm.

Ví dụ: Các em xếp 12 que diêm thành một hình tam giác cân có hai cạnh bên là 3 que diêm, cạnh đáy dài 6 que diêm.

c) Các em xếp 12 que diêm thành một hình tam giác vuông có độ dài cạnh huyền là 5 que diêm, độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 3 và 4 que diêm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021