Giải câu 2 trang 25 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 25 toán VNEN 7 tập 1

Cho x Q và x $\neq$ 0. Viết x$^{16}$ dưới dạng:

a) Tích của hai lũy thừa; b) Lũy thừa của x;

c) Thương của hai lũy thừa.

Bài làm:

a) x = x$^{2+14}$ = x$^{2}$ . x$^{14}$; b) x = x$^{4.4}$ = $(x^{4})^{4}$;

c) x = x$^{18-2}$ = x$^{18}$ : x$^{2}$.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021