Giải câu 2 trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A(2; ); B(-4; $\frac{-1}{2}$); C(0; 2,5).

Bài làm:

Giải câu 2 trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021