Giải câu 1 trang 46 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Định nghĩa căn bậc hai của một số không âm.

Bài làm:

Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x = a.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021