Giải câu 5 trang 128 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 128 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho tam giác ABC (AB AC), tia à đi qua trung điểm M của BC. Kẻ BE và CF vuông góc với Ax (E thuộc Ax, F thuộc Ax).

a) So sánh độ dài BE và CF;

b) Chứng minh rằng EC // BF.

Bài làm:

Giải câu 5 trang 128 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

a) Dễ thấy: vì BM = CM; $\widehat{E} = \widehat{F} = 90^{\circ}$; $\widehat{EMB} = \widehat{FMC}$.

Vậy BE = CF (hai cạnh tương ứng).

b) Theo câu a, (hai góc tương ứng).

Hai đường thẳng EC và BF có hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau nên: EC // BF.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021