Giải câu 2 trang 63 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 63 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Với cùng một số tiền để mua 51 m vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền 1 mét vải loại I?

Bài làm:

Gọi x là số tiền mua được 1 mét vải loại I, y là số tiền dùng để mua 1 mét vải loại II. (x, y > 0), (đồng).

Vì giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền 1 mét vải loại I nên .

Nếu dùng số tiền để mua 51 mét vải loại I để mua vải loại II thì số mét vải loại II mua được là:

(mét vải).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021