Giải VNEN toán 7 bài 5: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

  • 1 Đánh giá

Giải bài 5: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 18. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động khởi động

Thực hiện các hoạt động sau

1. Tính tổng các số: 1,9; 1,8; -0,4.

Trả lời:

1,9 + 1,8 + (-0,4) = + $\frac{18}{10}$ - $\frac{2}{5}$ = + $\frac{18}{10}$ - $\frac{4}{10}$ = $\frac{33}{10}$.

2. Tính: (1,9 – 1,8).(-0,4).

Trả lời:

(1,9 – 1,8).(-0,4) = ( - $\frac{18}{10}$).(-$\frac{2}{5}$) = $\frac{1}{10}$.(-$\frac{2}{5}$) = -$\frac{1}{25}$.

3. Tính: (-1,9) : 0,4.

Trả lời:

(-1,9) : 0,4 = (-) : $\frac{2}{5}$ = (-).$\frac{5}{2}$ = -$\frac{19}{4}$.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Tính: (-3,2) . (-2);13,1 . (-1,2);12,6 : (-4);(-5) : (-2,5).

Trả lời:

(-3,2) . (-2) = 6,4;13,1 . (-1,2) = 15,72;

12,6 : (-4) = - 3,15;(-5) : (-2,5) = 2.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 19 toán VNEN 7 tập 1

Tính nhanh:

a) 6,5 + 1,2 + 3,5 – 5,2 + 6,5 – 4,8;

b) (-4,3 . 1,1 + 1,1 . 4,5) : (-0,5 : 0,05 + 10,01);

c) (6,7 + 5,66 -3,7 + 4,34) . (-76,6 . 1,2 + 7,66 . 12).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 20 toán VNEN 7 tập 1

So sánh hai số x, y sau đây:

x = (42 – 4,2.10 + 76:7,6) : (0,01.0,1);

y = (689,7 + 0,3) : (7,4 : 0,2 -2,2 – 1,5).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 20 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) |0,2.x -3,1| = 6,3; b) |12,1.x + 12,1.0,1| = 12,1;

c) |0,2.x -3,1| + |0,2.x + 3,1| = 0.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 20 toán VNEN 7 tập 1

Một thùng đựng 12 chai nước mắm, mỗi chai nặng 0,65kg và vỏ thùng nặng 2,3kg. Hỏi thùng đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 20 toán VNEN 7 tập 1

Bác Long cần phải gói 21 cái bánh chưng. Biết rằng để gói được một cái bánh cần 0,45kg gạo nếp, 0,17kg đậu xanh và 0,001 muối trộn hạt tiêu. Hỏi để gói đủ số bánh trên bác Long cần bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp, đậu xanh, muối trộn hạt tiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 20 toán VNEN 7 tập 1

a) Hà sử dụng máy tình cầm tay để tính tổng của các số 22,5; 0,678; 138,4 và 23,1. Hà ước lượng kết quả tính phải là 184 nhưng máy tính lại hiện thị kết quả là 60,118. Hãy cho biết trong khi tính, Hà đã nhấn sai vị trí phím chỉ dấu phẩy của số thập phân nào trong các số thập phân nói trên.

b) Ngọc và ba bạn khác sử dụng máy tính cầm tay để tính 5,24 + 23,87 – 2,092. Họ so sánh thì thấy kết quả bốn người có được là 5,535; 26,19; 27,018 và 74,178. Hãy xác định câu trả lời đúng và chỉ ra từng chỗ sai trong khi sử dụng máy tính với các câu trả lời còn lại.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 20 toán VNEN 7 tập 1

Em có biết?

a) Các nhà khoa học đã tính được rằng vận tốc của ánh sáng là 299792,33 km/s. Ánh sáng đi từ Mặt Trời đến Trái Đất mất 8 phút 19 giây. Hỏi Mặt Trời cách Trái Đất bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Ánh sáng đi từ Mặt Trời đến Sao Thủy – là hành tinh gần Mặt Trời nhất – mất 3 phút 13 giây. Hỏi Sao Thủy cách Mặt Trời bao nhiêu ki-lô-mét?

c) Ánh sáng đi từ Mặt Trời đến Sao Kim – là hành tinh gần Mặt Trời thứ hai – mất 6 phút 1 giây. Hỏi Sao Thủy cách Mặt Trời bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 37 lượt xem