Giải VNEN toán đại 7 bài 8: Ôn tập chương II

  • 1 Đánh giá

Giải bài 8 ôn tập chương II - Sách hướng dẫn học toán 7 tập 1 trang 78. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

Trả lời các câu hỏi sau

Câu 1: Trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

a) Khi nào thì hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau? Cho ví dụ.

b) Khi nào thì hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau? Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Gọi x và y theo thứ tự là độ dài cạnh và chu vi của tam giác đều. Đại lượng y tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với đại lượng x?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Các kích thước của hình hộp chữ nhật thay đổi sao cho thể tích của nó luôn bằng 36 . Nếu gọi diện tích đáy và chiều cao của hình hộp đó theo thứ tự là y ($m^2$) và x (m) thì hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận hay tỉ nghịch với nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Đồ thị của hàm số y = ax (a0) có dạng như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Thực hiện các hoạt động sau

Câu 1: Trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Một tấn nước biển chứa 25 kg muối. Hỏi 250 gam nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Hãy chọn đáp án đúng:

Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x. Biết khi giá trị của x là -2 thì giá trị của y tương ứng là 3. Vậy hệ số tỉ lệ của y đối với x là:

(A) 6;

(B) -6;

(C) ;

(D) ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau, biết x = -4 thì y = -8. Cột nào trong bảng sau đây là sai?

Cột

1

2

3

4

5

X

-8

-2

-4

2

8

y

-4

-16

-8

16

6

(A) Cột 4; (B) Cột 5; (C) Cột 1; (D) Cột 2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng:

Các máy cày có cùng công suất, cày trên cánh đồng có cùng diện tích thì:

(A) Số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc;

(B) Số máy tỉ lệ thuận với số ngày hoàn thành công việc;

(C) Số ngày hoàn thành công việc tỉ lệ với số máy.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng:

Cho hàm số thì:

(A) f(0) = -; (B) f(3) = -1; (C) f(-1) = -; (D) f(-1) = -1.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng:

Đại lượng y trong bảng nào sau đây không phải là hàm số của đại lượng x tương ứng?

(A)

x

1

1

4

4

y

-1

1

-2

2

(B)

x

1

2

3

4

y

4

2

3

1

(C)

x

-5

-4

-3

-2

y

0

0

0

0

(D)

x

-1

0

1

2

y

1

3

5

7

=> Xem hướng dẫn giải

D. E Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Trong mặt phẳng tọa độ, vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3; 5); B(3; -1); C(-5; -1).

Tam giác ABC là tam giác gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Một vận động viên xa đạp đi được quãng đường từ TP. Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long với vận tốc trung bình 35 km/h. Hãy vẽ đồ thị của chuyển động trên trong hệ trục tọa độ Oxy (với một đơn vị trên trục hoành biểu diễn một giờ và một đơn vị trên trục tung biểu thị 20 kilomet).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho hàm số . Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho A(2; 1); B(1; 2); C(-2; -1); D(-1; -2)?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Giả sử A và B là hai điểm thuộc đồ thị hàm số y = 3x + 1.

a) Tung độ của A bằng bao nhiêu nếu hoành độ của nó bằng .

b) Hoành độ của B bằng bao nhiêu nếu tung độ của nó bằng -8.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 81 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Đồ thị trong hình trên biểu diễn việc chuyển đơn vị khối lượng từ pound (*) (b) sang kilogam (kg) và ngược lại. Xem đồ thị hãy cho biết 2b, 3b, 5 b tương ứng bằng bao nhiêu kg.

(*) pound là viết tắt là b, là đơn vị đo khối lượng của nước Anh (cân Anh), 1 b = 0,454 kg.

Giải câu 5 trang 81 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải


  • 50 lượt xem