Giải câu 5 trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng:

Cho hàm số thì:

(A) f(0) = -; (B) f(3) = -1; (C) f(-1) = -; (D) f(-1) = -1.

Bài làm:

Thay lần lượt các giá trị x = 0; 3; -1 vào biểu thức của hàm số:

+ ;

+ ;

+ ;

Vậy, đáp án đúng là: C.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021