Giải câu 3 trang 128 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 128 sách VNEN lớp 7 tập 1

Trong các cặp tam giác dưới đây (h.91), có những cặp tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Giải câu 3 trang 128 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Bài làm:

  • Ở hình 91a), và $\bigtriangleup DEF$ không bằng nhau vì không có các cặp cạnh tương ứng và các góc tương ứng bằng nhau.
  • Ở hình 91b), và $\bigtriangleup LKM$ không bằng nhau vì chúng có hai góc bằng nhau nhưng cạnh xen giữa hai góc đó không bằng nhau.
  • Ở hình 91c) theo trường hợp góc – cạnh – góc.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021