Giải câu 2 trang 56 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 56 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Trong nhiều trường hợp, thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết 3 mét dây nặng 75 g.

a) Giả sử x mét dây nặng y gam. Hãy biểu diễn y theo x;

b) Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 4,5 kg?

Bài làm:

3 mét dây nặng 75 g 1 mét dây nặng 25 g.

x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, công thức biểu diễn y theo x là (g).

$\Rightarrow $ $x = \frac{1}{25}y$ (m), (y có đơn vị là gam)

Đổi 4,5 kg = 4500 gam.

Chiều dài của cuộn dây nặng 4500 gam là:

x 4500 = 180 (m).

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021