Tiếng Anh 9, giải bài tập tiếng anh 9 chi tiết, dễ hiểu

  • 1 Đánh giá

Giải bài tập tiếng Anh lớp 9 một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 9.

Unit 1: A visit from a pen pal

Unit 2: Clothing

Unit 3: A trip to the countryside

Unit 4: Learning a foreign language

Unit 5: The Media

Unit 6: The environment

Unit 7: Saving energy

Unit 8: Celebrations

Unit 9: Natural disasters

Unit 10: Life on other planets


  • 155 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021