Soạn bài bài 21 Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-Ten: mục E Hoạt động tìm tòi mở rộng

  • 1 Đánh giá

E.Hoạt động tìm tòi mở rộng

Sưu tầm thêm một số bài thơ của La Phông – ten trong đó có hình tượng chó sói

Bài làm:

Bài thơ khác của La Phông – ten trong đó có hình tượng chó sói: CON SÓI GIẢ LÀM NGƯỜI CHĂN CHIÊN

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021