Trắc nghiệm công dân 12

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm giáo dục công dân 12. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: trắc nghiệm giao duc cong dan 12 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM GDCD 12

Trắc nghiệm bài 1: Pháp luật và đời sống

Trắc nghiệm bài 2: Thực hiện pháp luật

Trắc nghiệm bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Trắc nghiệm bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

Trắc nghiệm bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Trắc nghiệm bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Trắc nghiệm bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Trắc nghiệm bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Trắc nghiệm bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12