Giải hóa 11

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm Hóa học 11, hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa học 11 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Hóa 11, tuyển tập các đề thi môn hóa học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Giải bài 1: Sự điện li

Giải bài 2: Axit, bazơ, muối

Giải bài 3 Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ

Giải bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giải bài 5 Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giải Bài 6: Bài thực hành 1: Tính chất axit bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

CHƯƠNG 2: NITO - PHOTPHO

Giải bài 7: Nitơ

Giải Bài 8: Amoniac và muối amoni

Giải bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Giải bài 10: Photpho

Giải bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Giải bài 12: Phân bón hóa học

Giải bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Giải bài 14: Bài thực hành 2 -Tính chất của một số hợp chất nitơ

CHƯƠNG 3: CACBON - SILIC

Giải bài 15: Cacbon

Giải bài 16: Hợp chất của cacbon

Giải bài 17: Silic và hợp chất của silic

Giải bài 18: Công nghiệp silicat

Giải bài 19 Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ

Giải bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

Giải bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Giải bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Giải bài 23: Phản ứng hữu cơ

Giải bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

Giải bài 25: Ankan sgk

Giải bài 26: Xicloankan

Giải bài 27: Luyện tập : Ankan và xicloankan

Giải bài 28: Bài thực hành 3 : Phân tích định tính nguyên tố điều chế và tính chất của metan

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

Giải bài 29: Anken

Giải bài 30: Ankađien

Giải bài 31: Luyện tập Anken và ankađien

Giải bài 32 Ankin

Giải bài 33 Luyện tập : Ankin

Giải bài 34 Bài thực hành số 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen

CHƯƠNG 7: HIDROCACBON THƠM, NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON

Giải bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác

Giải bài 36 hoá 11: Hidrocacbon thơm

Giải bài 37 hoá 11: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Giải bài 38 hoá 11: Hệ thống hóa về hidrocacbon

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL

Giải bài 40 hóa 11: Ancol

Giải bài 41 hóa 11: Phenol

Giải bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Giải bài 43 hóa 11: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

CHƯƠNG 9: ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

Giải bài 44 hóa 11: Andehit Xeton

Giải bài 45 hóa 11: Axit cacboxylic

Giải bài 46 hóa 11: Luyện tập: Andehit Xeton Axit cacboxylic

Giải bài 47 hóa 11: Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 11