Giải bài 31: Luyện tập Anken và ankađien sgk Hóa học 11 trang 137

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích kiểm tra kiến thức về anken và ankadien cũng như cách vận dụng tích chất để giải bài tập. KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài đăng dưới đây. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Công thức phân tử chung của anken là : CnH2n, của ankadien : CnH2n-2.

2. Đặc điểm cấu tạo:

  • Trong phân tử anken có một liên kết đôi C=C, ankadien có hai liên kết đôi C=C.
  • Anken và ankadien đều có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí liên kết đôi.
  • Một anken, ankadien còn có đồng phân hình học.

3. Tính chất hóa học đặc trưng của anken và ankadien:

  • Phản ứng cộng: với hidro (H2), hidro halogenua (HX), brom (dung dịch).
  • Phản ứng trùng hợp.

4. Sự chuyển hóa lẫn nhau giữa ankan, anken, ankadien:

Giải bài 31: Luyện tập : Anken và ankađien - sgk Hóa học 11 trang 137

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 137 sgk hóa 11

Viết các phương trình hóa học minh họa:

a) Để tách metan từ hỗn hợp với một lượng nhỏ etilen, người ta dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư

b) Sục khí propilen vào dung dịch KMnO4, thấy màu của dung dịch nhạt dần có kết tủa màu nâu đen xuất hiện

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 138 sgk hóa 11

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic. Viết phương trình hóa học minh họa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 138 sgk hóa 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

CH4 —> C2H2 —–> C2H4 —–> C2H6 —–> C2H5Cl

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 138 sgk hóa 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 1,2 – đicloetan; 1,1 – đicloetan từ etan và các chất vô cơ cần thiết.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 138 sgk hóa 11

Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích của khí metan trong hỗn hợp là:
A. 25,0 %

B. 50,0 %

C. 60,0 %

D. 37,5%

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 138 sgk hóa 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế polibuta–1,3–đien từ but-1-en.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 137 sgk hóa 11

Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankadien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X ?

A. CH2=CH-CH=CH2

B. CH2 =CH–CH=CH–CH3

C.Giải bài 31: Luyện tập : Anken và ankađien - sgk Hóa học 11 trang 137

D. CH2=C=CH–CH3

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 11 bài 31: Luyện tập Anken và ankađien


  • 66 lượt xem
Chủ đề liên quan