Giải thí nghiệm 2 bài thực hành số 5: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit- sgk Hóa học 11 trang 196

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit

 • Thử tính chất của Glixerol.
 • Quan sát hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học.

Bài làm:

Dụng cụ- Hóa chất

 • Dụng cụ: 2 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.
 • Hoá chất: dd CuSO4 2%, dd NaOH 10%, etanol, glixerol.

Cách tiến hành:

 • Cho vào 2 ống nghiệm 2-3 giọt dd CuSO4 2% và 2-3 giọt dd NaOH 10% lắc nhẹ.
 • Thêm tiếp 2-3 giọt Glixerol vào ống nghiệm thứ 1.
 • Thêm tiếp 2-3 giọt Etanol vào ống nghiệm thứ 2.
 • Quan sát hiện tượng xảy ra ở 2 ống nghiệm.

Giải bài 43 hóa 11: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol - sgk trang 196

Hiện tượng- Giải thích

 • Cho vào 2 ống nghiệm 2-3 giọt dd CuSO4 2% và 2-3 giọt dd NaOH 10% lắc nhẹ: Cả 2 ống đều xuất hiện kết tủa xanh lam nhạt (Cu(OH)2)

PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2(xanh) + Na2SO4

  • Ống 1: Kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam của muối đồng (II) glixerat

PTHH: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2→ [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

  • Ống 2: không có hiện tượng, Kết tủa không tan.
 • 165 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021