Giải câu 2 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 95 /SGK)

Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách từ tinh dầu chanh. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy limonen được cấu tạo từ hai nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 88,235% về khối lượng. Tỉ khối hơi của limonen so với không khí gần bằng 4,69. Lập công thức phân tử của limonen.

Bài làm:

Mlimonen = 4,69 x 29 = 136 (g/mol)

%H = 100% - 88,235% = 11,765%

Gọi CTPT của limonen là CxHy

x : y = (88,525 / 12) : (11,765 / 1) = 5 : 8

CTĐGN là: (C5H8)n. Mlimonen = 136 => CTPT là: C10H16.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021